II MOSTRA D'ARTESANS

Una vegada valorat el resultat de la I Trobada d'Artesans a Horta de Sant Joan, celebrada el maig del 2009, i degut a les peticions que diferents artesans ens han anat fent durant aquests temps, la nostra associació ha cregut convenient la realització de nou, d'una nova Trobada d'Artesans que li donarà continüitat al temps que esperem consolidar-la. Per això el dissabte 5 de juny va tenir lloc la II Trobada dArtesans a la Plaça de l'Esglèsia d'Horta de Sant Joan. Enguany va comptar amb més artesans de disciplines diverses, que van estar molt ben rebuts pel seu treball. Com sempre, la nostra associació tracta de que aquesta trobada tingui la dignitat que sens dubte els artesans es mereixen, per això aquests son acuradament escollits per què siguin veritablement artesans, i no caure en el que masses vegades veiem en fires arreu de Catalunya, on el concepte "Artesania" només figura al nom de la fira.