OLIMPIADES RURALS A LES FESTES DE SETEMBRE 2009

Un dels moments més esperats es sens dubte el sorteig dels llocs per a la col·locació dels remolcs a la plaça dels bous. Altre correspon a les Olimpíades Rurals, que va comptar amb una forta participació dels hostalans. Així vam poder veure les carreres de carretilles, el tronçador, l’esqui de rostoll, la habilitat amb tractor, la fonada i la competició de veure cervesa.