SONS, CANÇONS I ROMANÇOS

Per tal de posar damunt la taula l'estat de la cançó tradicional o de la cançó en general a Catalunya, van portar en Jaume Arnella, segurament el darrer romancer de Catalunya, per que ens expliques quina era la visió de la cançó a Catalunya al llarg de la seva trajectòria. En Jaume Arnella ens va fer una xerradeta que va intitular EL MÓN PER UN FORAT "40 anys d'història, vistos des de l'escenari" Com cantaven a l'època franquista i com vam veure els músics la transició, bé aquest llarg títol va ser el pròleg de la seva distesa xerrada, plena d'ironia i metàfores picants, en una explicació acurada i personal. Posteriormen per la nit, ens va oferir un recital-concert, en el que les cançons iròniques es van barrejar amb altres de més picantones i eròtiques, estretes de "L'eròtica monàstica", que van agradar força al públic assistent.